Välkommen till Agere

AGERE är ett management bolag som tror på människan och kraften i det samspel som uppstår i en organisation där individer med olika bakgrund, erfarenhet och kompetenser möts. Det är i denna kraft som möjligheter skapas och kanske är ett av de viktigaste förändringsverktyg de flesta företag redan har i sin verktygslåda. Ni kanske har hört begreppet – Culture eats strategy for breakfast! Optimalt är alltså att företagskulturen och strategin harmoniserar. Vår övertygelse är att man uppnår detta genom ett öppet, ärligt och förtroendefullt ledarskap där alla får och tar ansvar för helheten. I en ständigt föränderlig värld så måste man alltid, i alla organisationer, söka möjligheter. Denna grundinställning är för oss “Opportunity management”. AGERE är latin och betyder – agera, att göra, leda, köra your writing-help, hantera och är ett bolagsnamn som pliktar ”Tonvikt på Handling Här och Nu” Ledarskap och innovation i kombination med stark värdegrund med fokus på kund och människa skapas framtidens företag.

Sidor