Integritetspolicy

AGERE Integritespolicy

AGERE är ett konsultbolag inom Management-rekrytering.

På AGERE jobbar vi med uppsökande kontakter mot potentiella kandidater http://essay-editor.net/blog/essays-editing-uk-copes-with-any-needed-type-of-work (executive search). Det innebär att vi för kunds räkning har ett rekryteringsuppdrag och att den inledande kontakten tas via telefon för en telefonintervju med kandidaten. Därefter kan det efter överenskommelse med kandidat bli aktuellt att kandidat E-postar sitt CV till AGERE i samband med en ansökan om anställning. 

Att E-posta CV till AGERE innebär att Du ger ditt samtycke till att lämna personuppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och bild samt ett CV:S karaktär i form av arbetslivserfarenhet, anställningstider, arbetsuppgifter, utbildningar, kurser, intyg, betyg och referenser. 

I de fall Du kommer till intervju samtycker Du till att AGERE tar skriftliga intervjunoteringar vilket är nödvändigt för att ge återkoppling till kund. Om Du går vidare i rekryteringsprocessen, samtycker Du till att AGERE skriver kandidatpresentation (en sammanfattning av CV, intervjunoteringar och tester) som skriftligen skickas till kund. Du samtycker till att AGERE får kontaktuppgifter på referenter, genomför referenstagningar som skriftligen rapporteras till kund i en sammanfattning. 

Uppgifterna AGERE har om Dig, sändes enkom till kund (den rekryterande chefen) och till HR-ansvarig för det aktuella uppdraget. 

I andra fall då kandidater självmant E-postar sin CV till AGERE för framtida uppdrag innebär det att personen samtycker till att lämna personuppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och bild samt ett CV:S karaktär i form av arbetslivserfarenhet, anställningstider, arbetsuppgifter, utbildningar, kurser, intyg, betyg och referenser. 

AGERE överlämnar aldrig ett CV eller annan skriftlig information till tredje part utan kandidatens godkännande. 

AGERE använder inte personuppgifter i annat syfte eller i andra sammanhang än i rekryteringsförfarande.

Datahantering

I AGERE sparar vi dina handlingar i 1 år oavsett om Du har varit med i en rekryteringsprocess eller självmant skickat in din CV och övriga handlingar.

Du kan när som helst skriftligen kontakta AGERE och välja att AGERE raderar dina handlingar. Undantaget är om du har blivit rekryterad till kund då vi sparar dina handlingar i 1 år med hänsyn till garantier och eventuella efterspel.

Kontaktperson

Personuppgiftsansvarig är AGERE med organisationsnummer 556976-4805. Vårt personuppgiftsombud är Johan Falkentorn

It’s very important to note that if there are numerous points to contemplate once you’re within the process of choosing the suitable professional correspondence writing assistance, one issue to keep in mind may be that the simple fact that not all of professional correspondence writing solutions can offer you exactly what you want

The letter illustrations and correspondence type s available to help organizations reach out to potential clients from all over the world. Using the technology of today, all write my essay these letter composing providers are now ready to make a letter for almost any business demand. Here Are a Few of the popular letter illustrations that you Ought to Look for when you are in the Procedure for Pick the Best letter

Sidor