Vad vi gör

Ett lyckat förändringsarbete handlar inte bara om att nå ett mål. Det man strävar efter är ofta en hållbar effekt i organsationen. Bestående effekter av företagets utveckling får man oftast genom stor grad av engagemang hos sina medarbetare. På AGERE jobbar vi med förändring hos kunden i verksamheten, projektorganisationen och ledarrekrytering.

Ärlighet – All förändring bygger på att du ser en sann bild av din verksamhet. Om självbilden är fel så blir ofta förändringsarbetet bortkastat. På AGERE säger vi alltid som det är. Vår erfarenhet säger oss att transparens och ärlighet skapar förutsättningar för snabba resultat och långsiktig nytta.

Med nära och förtroendefullt samarbete tillsammans med kunden håller vi alltid givna överenskommelser.

Verksamhet

 • Operativt ansvar
 • Förändringsledning
 • Interimschef
 • Genomlysning Ledning/Ledningsgrupp
 • Affärsutveckling

Projekt

 • Program/Projektledning
 • Projektöversyn
 • Beställarstöd
 • Avtalsrevision
 • Leverantörsutvärdering, styrning och uppföljning

Executive Search

 • Rekrytering av ledande befattningar och affärskritisk personal
 • 2nd Opinion (djupintervju, test samt referenstagning)
 • Personlighets- och ledarstilstester
 • Rekryteringsstöd

Sidor